Vračilo blaga

Kot kupec imate pravico odstopati od pogodbe v štirinajstih dneh od prevzema blaga tako, da pošljete pisno obvestilo na naslov Lettim trženje, d.o.o., Pavšičevo naselje 16, 5000 Nova Gorica. Tej pravici se ne morete vnaprej odpovedati.